St Driver salary एसटी ड्रायवर ला किती पगार असतो ?

महाराष्ट्र राज्यातील एसटी ड्रायवर (ST Driver) पदाच्या वेतनाची माहिती सरकारी नियंत्रण बोर्ड द्वारे निर्धारित केली जाते. एसटी ड्रायवर पदाच्या बेसिक पगाराची वेतन स्केल आणि इतर भत्ते खालीलप्रमाणे आहेत:

  • बेसिक पगार: INR 5,200 ते INR 20,200
  • ग्रेड पेअप: INR 1,800
  • दुरुस्ती भत्ता: INR 1,200
  • मोटारसायकल भत्ता: INR 1000

यामध्ये अतिरिक्त भत्ते आणि अन्य फायदे असणार आहेत. वेतन स्केल संबंधित पदस्थापनांच्या आधारे वेगळ्या वेतन स्केलची असते.

Police Salary महाराष्ट्र पोलिसाना किती पगार असतो ?

Join WhatsApp Group Join Telegram Read Google News
Leave A Reply

Your email address will not be published.