समाजशास्त्र ला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात (What is sociology called in English?)

समाजशास्त्र ला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात (What is sociology called in English?)

समाजशास्त्र हा विज्ञान म्हणजे एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि रोचक विषय आहे, ज्याचा मराठीत “समाजशास्त्र” ह्या नावाने ओळखला जातो. त्यात, समाजातील विविध प्रकारच्या संरचनांचा, प्रक्रियांचा, आणि आचरणांचा अध्ययन केला जातो.

समाजशास्त्रात विविध विषयांचा समावेश आहे, जसे की समाजातील संरचना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संबंध, आणि समाजातील अंतरांगी आणि बाह्य घडणे. समाजशास्त्र संबंधित शिक्षण, संशोधन, आणि विचार केलेल्या अध्ययनातून समाजाच्या संरचनेचा, व्यवहाराचा, आणि संबंधांचा आधारशिळा तयार केला जातो.

समाजशास्त्राचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी सामाजिक समस्यांचा विचार करण्याची क्षमता, समाजिक परिस्थितीचे समजूत आणि सामाजिक आरोग्य याच्या बाबतीत जागरूक व्हायला सक्षम होतात.

मराठीत “समाजशास्त्र” असे ओळखले जाते, परंतु इंग्रजीत हा विषय “Sociology” असे म्हणतात. हे अध्ययन समाजाच्या संरचनेच्या, आणि त्यातील विविध प्रकारच्या घडणांच्या अध्ययनाच्या माध्यमातून समाजाच्या विविध पहिली आणि गुणवत्ता चर्चांची साधने करते.

समाजशास्त्रात अभ्यास करणारे विद्यार्थ्यांना समाजिक अभिवृद्धी, सामाजिक समस्यांची समज, विभागातील समाजशास्त्राचे विविध प्रकार, आणि समाजिक आणि राजकीय विवादांचे समाधान करण्यासाठी विशेष अभ्यासाची संधी मिळते.

एका वेगळ्या आणि सुंदर विश्वाच्या तटात आपल्याला समाजशास्त्राच्या विशेषांतर आणि प्रेरणात्मक अनुभवाचा आनंद घेता येईल. त्यामुळे, हे अध्ययन आपल्याला समाजातील अनेक रहस्यांच्या अनुसंधानात जोडून देणारे असते.

Leave a comment