RTE Admission Rules Marathi : RTE प्रवेश नियम मराठी , हे नियम माहित असायला हवेत !

RTE प्रवेश नियम मराठी (RTE Admission Rules Marathi) बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009 हा भारताच्या संसदेचा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा भारतातील 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतो. हा कायदा अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांना … Read more