आठवी पास सरकारी नोकरी पुणे महाराष्ट्र ( 8th Pass Govt Jobs Pune Maharashtra)

सरकारी नोकरी

आठवी पास सरकारी नोकरी पुणे महाराष्ट्र ( 8th Pass Govt Jobs Pune Maharashtra) आपण आठवी पास असलेल्या उमेदवारांसाठी पुणे, महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरीच्या काही पदे खालीलप्रमाणे उपलब्ध असतात: 1. शिक्षण विभाग: शाळा शिक्षक, क्रीडा प्रमुख, शिक्षक सहाय्यक, कार्यकारी अभियंता (शिक्षण), इत्यादी. 2. पोलीस विभाग: पोलीस शिपाई, आदेशपाल, गृहनिरीक्षक, आदि. 3. स्वास्थ्य विभाग: आरोग्य सेवक, चपरासी, क्लिनिकल … Read more