बारावी आर्ट मराठी पुस्तक

बारावी आर्ट मराठी पुस्तक: तुम्हाला माहिती असायलाच हवी! बारावी आर्ट्स शाखेत मराठी हे विषय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक खूप महत्वाचे असते. त्यामुळेच आज आपण या पुस्तकाविषयी सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. ### १. पुस्तकांची माहिती सध्याच्या अभ्यासक्रमात इयत्ता बारावीच्या मराठी विषयासाठी एकच पुस्तक आहे. “युवकभारती – इयत्ता बारावी” हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम … Read more