12वी अर्थशास्त्र 2024 : बोर्डाच्या पेपर साठी 10 IMP प्रश्न , याचीच करा तयारी !

12वी अर्थशास्त्र 2024: 10 महत्वाचे प्रश्न  ।12th Economics 2024: IMP Questions for Board Papers, Prepare for this! राष्ट्रीय उत्पन्न आणि त्याचे मोजमाप: राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय? राष्ट्रीय उत्पन्नाचे वेगवेगळे प्रकार कोणते? राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती काय आहेत? उत्पादन आणि पुरवठा: उत्पादन म्हणजे काय? उत्पादनाचे घटक कोणते? पुरवठा म्हणजे काय? पुरवठा वक्र काय दर्शवते? मागणी आणि … Read more