Browsing Tag

भारतातील राष्ट्रीय उद्याने

भारतातील राष्ट्रीय उद्याने – National Parks of India

भारतातील राष्ट्रीय उद्याने भारताच्या प्राकृतिक संसाधनांचा संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी स्थापित केलेल्या उद्यानांमध्ये समाविष्ट आहेत. राष्ट्रीय उद्याने जंगली प्राण्यांच्या आवासस्थली, वन्यजीव प्रजनन, प्राकृतिक संपदा, वनसंपदा, आणि प्राकृतिक…