मला नोकरी नाही. घरी खूप समस्या आहेत. नोकरी पण मिळत नाही. मी काय करू शकतो ? वाचा !

मी बीई मेकॅनिकल आहे. मला नोकरी नाही. घरी खूप समस्या आहेत. नोकरी पण मिळत नाही. मी काय करू शकतो?

असे प्रश्न हे सर्वाचेच असतात , मी महेश राऊत आपल्या पेक्षा लहान आहे पण थोडं सांगतो .

तुम्हाला नोकरी मिळवण्याची इच्छा आहे असे मला समजतंय की तुम्हाला उच्च शैक्षणिक पात्रता आहे. परंतु, काही वेळा नोकरी मिळवण्यासाठी पात्रता असणे हीच एक गंभीर समस्या आहे.

पहिल्यांदा, तुम्ही खालीलपैकी काही उपाये विचारू शकता:

तुमच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी शोधा: तुम्हाला नोकरी मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा तुमच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी शोधायची गरज आहे. शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांना, नौकरी मिळवायची शक्यता कमी पडते. तुमच्या क्षेत्रातील संबंधित नोकरी संदर्भात नेहमीच असण्याची प्रयत्न करा. तुमच्या कौशल्यांच्या नोंदवहीस चांगल्या संदर्भात उचित नोकरी शोधाव्यासासाठी मदत करू शकते.

हे वाचा – जास्त पगाराची नोकरी मिळवण्यासाठी काय करावे ?

जास्त पगाराची नोकरी मिळवण्यासाठी काय करावे ?

 

Join WhatsApp Group Join Telegram Read Google News
Leave A Reply

Your email address will not be published.