MSCIT प्रमाणपत्र असेल तर मुंबईत नोकरीची संधी ! इथे करा अर्ज !

एकूण रिक्त पदे : –रिक्त पदाचे नाव आणि शैक्षणिक पात्रता :
1) सहाय्यक संचालक (प्रतिबंध) / Assistant. Director (Prevention)
शैक्षणिक पात्रता : 01) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर / पदव्युत्तर, सामाजिक विज्ञान / सार्वजनिक आरोग्य / आरोग्य सेवा प्रशासन आणि तत्सम प्रवाहात डिप्लोमा. 02) MS-CIT प्रमाणपत्र

2) सहाय्यक संचालक (लॅब सेवा) / Assistant. Director (Lab Services)
शैक्षणिक पात्रता : 01) बी.एस्सी. (मायक्रोबायोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/लाइफ सायन्सेस/मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी) 02) MSCIT प्रमाणपत्र

3) सहाय्यक संचालक (PPTCT) / Assistant. Director (PPTCT)
शैक्षणिक पात्रता : 01) मानसशास्त्र / सामाजिक कार्य समाजशास्त्र / क्लिनिकल सायकोलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी / मेडिकल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये एम एससी मध्ये पीजी पदवी. 02) MSCIT प्रमाणपत्र

4) सहाय्यक संचालक (युवक व्यवहार) / Assistant. Director (Youth Affairs)
शैक्षणिक पात्रता : 01) सामाजिक विज्ञान / मानविकी किंवा इतर कोणत्याही संबंधित क्षेत्रात पदव्युत्तर पदवी. 02) MSCIT प्रमाणपत्र

5) वित्त सहाय्यक / Finance Assistant
शैक्षणिक पात्रता : 01) प्राधान्याने फायनान्स आणि अकाउंट/बी.कॉम मध्ये पदवीधर 02) MS-CIT प्रमाणपत्र 03) मराठी टायपिंग स्पीड – 30 WPM 4 इंग्रजी टायिंग स्पीड – 40 WPM

6) विभागीय सहाय्यक / Divisional Assistant
शैक्षणिक पात्रता : 01) विभागाचे नियुक्त कार्य व्यवस्थापित करण्याच्या क्षमतेसह कोणत्याही विषयातील पदवीधर पदवी. 02) MS-CIT प्रमाणपत्र 03) मराठी टायपिंग स्पीड – 30 WPM 4.. इंग्रजी टायिंग स्पीड – 40

2 thoughts on “MSCIT प्रमाणपत्र असेल तर मुंबईत नोकरीची संधी ! इथे करा अर्ज !”

Leave a comment