JEE Mains 2024 Registration and Syllabus जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

JEE Mains 2024 Registration and Syllabus: A Marathi-English Blog

JEE Mains 2024 च्या नोंदणीची प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर 2023 पासून सुरू झाली आहे. ही परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेतली जाईल – जानेवारी आणि एप्रिल 2024 मध्ये. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या JEE Mains 2024 अर्ज फॉर्म ऑनलाइन भरावे लागतील.

JEE Mains 2024 साठी पात्रतेची निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:

 • विद्यार्थी 12वी पास असणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थ्याचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

JEE Mains 2024 परीक्षेचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे आहे:

भौतिकशास्त्र:

 • गतिविज्ञान
 • गुरुत्वाकर्षण
 • कार्य आणि ऊर्जा
 • तरंग आणि ऑप्टिक्स
 • विद्युत आणि चुंबकत्व
 • आधुनिक भौतिकशास्त्र

रसायनशास्त्र:

 • परमाणु संरचना
 • रासायनिक बंध
 • रासायनिक गतिकी
 • शिल्लकता आणि समतोल
 • ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन
 • कार्बनिक रसायनशास्त्र

गणित:

 • सेट, संबंध आणि फंक्शन्स
 • बीजगणित
 • त्रिकोणमिती
 • कलनशास्त्र
 • रेखीय बीजगणित
 • प्रायिकता आणि सांख्यिकी

 घरून पॅकिंगचे काम संपर्क क्रमांक

JEE Mains 2024 परीक्षा दोन पेपरमध्ये विभागली आहे:

 • पेपर 1 – हा पेपर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहे. त्यामध्ये गणित आणि भौतिकशास्त्र विषयांचे प्रश्न आहेत.
 • पेपर 2 – हा पेपर अभियांत्रिकी आणि आर्किटेक्चरमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी वैकल्पिक आहे. त्यामध्ये गणित, रसायनशास्त्र आणि आर्किटेक्चरमधील आराखडा आणि नियोजन या विषयांचे प्रश्न आहेत.

JEE Mains 2024 परीक्षेची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. परंतु ती जानेवारी 2024 मध्ये आणि एप्रिल 2024 मध्ये घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

JEE Mains 2024 साठी तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाचे काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आणि चांगले संदर्भ पुस्तके वापरणे आवश्यक आहे. त्यांनी शक्यतो अधिकाधिक मागील वर्षांचे प्रश्नपत्रे सोडवावे.

JEE Mains 2024 परीक्षेसाठी शुभेच्छा!

English Translation:

JEE Mains 2024 registration process has started on November 1, 2023. The exam will be conducted in two sessions – January and April 2024. Students will have to fill their JEE Mains 2024 application form online.

The eligibility criteria for JEE Mains 2024 are as follows:

 • Students must have passed 12th grade.
 • Students must be Indian citizens.
 • Students must be less than 25 years of age.

The syllabus for JEE Mains 2024 exam is as follows:

Physics:

 • Kinematics
 • Gravitation
 • Work and energy
 • Waves and optics
 • Electricity and magnetism
 • Modern physics

Chemistry:

 • Atomic structure
 • Chemical bonding
 • Chemical kinetics
 • Equilibrium and thermodynamics
 • Oxidation and reduction
 • Organic chemistry

Mathematics:

 • Sets, relations and functions
 • Algebra
 • Trigonometry
 • Calculus
 • Linear algebra

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X