१०वी, 12वी चा निकाल कसा पहावा ?

10th, 12th result महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (MSBSHSE) अधिकृत वेबसाइटवरून त्याचे १० वी आणि १२ वी च्या निकाल बघू शकतात.

उमेदवारांनी हे खात्रीपूर्वक बघायला गरजेचे आहे की त्यांच्या रोल नंबर आणि इतर महत्वाच्या माहितीसाठी आपले हॉल टिकीट किंवा ऍडमिट कार्ड सध्याची पाहिली ठेवावे.

या निकालांची घोषणा उमेदवारांच्या वेळेवरी लक्षात आल्याचं आहे. MSBSHSE ने अनेक उमेदवारांना परीक्षेच्या संदर्भात यशस्वी बनवू शकल्या आणि निकालांची घोषणा स्थगित करण्याचे कोणतेही परिस्थिती नाही.

यशस्वी उमेदवारांना हे निकाल त्वरित बघायला मिळवण्याची शक्यता आहे, त्यांनी अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन त्यांचे निकाल चेक करू शकतात.

Join WhatsApp Group Join Telegram Read Google News
Leave A Reply

Your email address will not be published.