बँक स्टेटमेंट अर्ज मराठी | Bank Statement Application Marathi

बँक स्टेटमेंट अर्ज मराठी | Bank Statement Application Marathi

बँक स्टेटमेंट अर्ज (मराठी)

विषय: बँक स्टेटमेंट साठी विनंती

माननीय शाखा व्यवस्थापक,

मी, (तुमचे नाव), (तुमचा खाते क्रमांक) धारक, (तुमच्या बँकेचे नाव) च्या (तुमच्या शाखेचे नाव) शाखेचा ग्राहक आहे.

मी तुम्हाला विनंती करतो की, (तारखा) पासून ते (तारखा) पर्यंत माझ्या खात्याचे बँक स्टेटमेंट मला त्वरित उपलब्ध करून द्या.

मला हे स्टेटमेंट (कारण) साठी आवश्यक आहे.

तुम्ही मला हे स्टेटमेंट खालील प्रकारे उपलब्ध करून देऊ शकता:

  • ई-मेलद्वारे: (तुमचा ई-मेल पत्ता)
  • पोस्टाद्वारे: (तुमचा पत्ता)
  • व्यक्तिगतपणे: मी तुमच्या शाखेत येऊन ते घेईन.

तुम्ही माझ्या विनंतीचा त्वरित विचार कराल अशी मला आशा आहे.

आपला विश्वासू,

(तुमचे नाव)

(तुमचा स्वाक्षरी)

दिनांक:

टीप:

  • तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार अर्जामध्ये बदल करू शकता.
  • तुम्ही तुमच्या बँकेच्या वेबसाइटवरून देखील बँक स्टेटमेंट डाउनलोड करू शकता.

बँक स्टेटमेंट साठी आवश्यक कागदपत्रे:

  • ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट)
  • पत्ता पुरावा (विजेचा बिल, गॅस बिल, टेलिफोन बिल)
  • खाते क्रमांक

तुम्हाला बँक स्टेटमेंट साठी शुल्क भरावे लागू शकते.

मला आशा आहे की हे तुम्हाला मदत करेल!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *