बारावी आर्ट मराठी पुस्तक

बारावी आर्ट मराठी पुस्तक: तुम्हाला माहिती असायलाच हवी!

बारावी आर्ट्स शाखेत मराठी हे विषय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक खूप महत्वाचे असते. त्यामुळेच आज आपण या पुस्तकाविषयी सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत.

### १. पुस्तकांची माहिती

सध्याच्या अभ्यासक्रमात इयत्ता बारावीच्या मराठी विषयासाठी एकच पुस्तक आहे. “युवकभारती – इयत्ता बारावी” हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने प्रकाशित केले आहे. हे पुस्तक २०२० पासून लागू झालेल्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित आहे.

### २. अभ्यासक्रमाची रचना

हे पुस्तक तीन मुख्य विभागात विभागलेले आहे:

* **भाग १: वाङ्मय (७० गुण)**
    * हा भाग कविता, लघुकथा, नाटक, काव्य आणि निबंध या साहित्यप्रकारांवर आधारित आहे. यात मराठी साहित्यातील विविध लेखकांचे उत्कृष्ट नमुने दिले आहेत.
* **भाग २: भाषा (२० गुण)**
    * या भागात वाचन, व्याकरण, शब्द ज्ञान, लेखन यांचा समावेश आहे.
* **भाग ३: आलोचनात्मक कौशल्य आणि संवाद कौशल्य (१० गुण)**
    * या भागात साहित्यविषयक चर्चा, वक्तृत्व, निबंधलेखन या कौशल्यांचा विकास केला जातो.

### ३. अभ्यासाची टिप्स

* पुस्तकातील सर्व नमुने बारकाईने वाचा आणि त्यांचे समर्थन कळण्याचा प्रयत्न करा.
* प्रत्येक प्रकारासाठी दिलेल्या व्याकरण माहिती लक्षात ठेवा.
* लेखन कौशल्यावर विशेष लक्ष द्या. विविध लेखन स्वरूपांचा सराव करा.
* साहित्यविषयक चर्चेत सक्रियपणे भाग घ्या.
* अभ्यासक्रम आणि पुस्तकात दिलेल्या निर्देशनांचे काटेकोरपणे पालन करा.

### ४. इतर उपयुक्त संसाधने

* महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाची वेबसाइट: [https://ebalbharati.in/](https://ebalbharati.in/)
* “डिजिटल पाठ्यपुस्तके”: [https://ebalbharati.in/](https://ebalbharati.in/)
* “युवकभारती” दिवाळी अंकावर आधारित अभ्यासकाळ: [https://www.youtube.com/channel/UCwMhJiKe9JtT7v0dmgvqFiA](https://www.youtube.com/channel/UCwMhJiKe9JtT7v0dmgvqFiA)

या ब्लॉगद्वारे बारावीच्या मराठी पुस्तकाविषयी तुम्हाला थोडीफार तरी माहिती मिळाली असेल. हे पुस्तक चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून तुम्ही या विषयात चांगले गुण मिळवू शकता.

Leave a comment