तलाठी भरती 2023 । तलाठी भरती परीक्षेसाठी काही उपयुक्त प्रश्नउत्तरे

तलाठी भरती 2023 । तलाठी भरती परीक्षेसाठी काही उपयुक्त प्रश्नउत्तरे


तलाठी ही महाराष्ट्र सरकारमधील एक महत्त्वाची पदे आहे. तलाठी हे ग्रामपंचायतीतर्फे काम करतात आणि ग्रामपंचायतीतर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करतात. तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षा घेतली जाते आणि या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना तलाठी पद मिळते.

तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षा दोन टप्प्यात घेतली जाते. पहिला टप्पा हा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा असतो आणि दुसरा टप्पा हा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा आणि वर्णनात्मक प्रश्नांचा असतो. वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा पेपर 100 गुणांचा असतो आणि वर्णनात्मक प्रश्नांचा पेपर 100 गुणांचा असतो.

तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षेत विचारले जाणारे प्रश्न महाराष्ट्र राज्यातील सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजकारण, लोकशाही, समाजशास्त्र, कायदे, प्रशासन, संगणक, गणित, विज्ञान, भाषा इत्यादी विषयांवर असतात.

तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षेची तयारी करण्यासाठी तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता:

 • तुम्ही महाराष्ट्र राज्यातील सामान्य ज्ञानाच्या पुस्तकांचे वाचन करू शकता.
 • तुम्ही महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजकारण, लोकशाही, समाजशास्त्र, कायदे, प्रशासन, संगणक, गणित, विज्ञान, भाषा इत्यादी विषयांच्या पुस्तकांचे वाचन करू शकता.
 • तुम्ही ऑनलाइन अभ्यास करू शकता.
 • तुम्ही अभ्यास मंडळांमध्ये जाऊ शकता.
 • तुम्ही सराव परीक्षा देऊ शकता.

तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षा ही एक महत्त्वाची परीक्षा आहे आणि या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. जर तुम्ही कठोर परिश्रम केले तर तुम्ही तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकता आणि तलाठी पद मिळवू शकता.

तलाठी पद हे एक महत्त्वाचे पद आहे आणि या पदावर काम करून तुम्ही समाजाला मोलाची सेवा करू शकता. जर तुम्हाला समाजसेवा करायची असेल तर तुम्ही तलाठी पदांसाठी भरती परीक्षा देऊ शकता.

तलाठी भरती परीक्षेसाठी काही उपयुक्त प्रश्न आणि उत्तरे

सामान्य ज्ञान

 • महाराष्ट्र राज्याची राजधानी कोणती आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या किती आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याचा क्षेत्रफळ किती आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा कोणती आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याची ध्वजाची रचना कशी आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याचा गीत कोणता आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याचे प्रतीक कोणते आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग कोणते आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन स्थळे कोणती आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्याचे राजकीय पक्ष कोणते आहेत?

इतिहास

 • महाराष्ट्र राज्याचा प्राचीन इतिहास कसा आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याचा मध्ययुगीन इतिहास कसा आहे?
 • महाराष्ट्र राज्याचा आधुनिक इतिहास कसा आहे?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्थळे कोणती आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे ऐतिहासिक व्यक्ती कोणती आहेत?

भूगोल

 • महाराष्ट्र राज्याची भौगोलिक रचना कशी आहे?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे नद्या कोणत्या आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे पर्वत कोणते आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे वनक्षेत्रे कोणती आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे वाळवंटे कोणती आहेत?

अर्थशास्त्र

 • महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था कशी आहे?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे उद्योग कोणते आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे कृषी उत्पादने कोणती आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे पर्यटन स्थळे कोणती आहेत?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे राजकीय पक्ष कोणते आहेत?

राजकारण

 • महाराष्ट्र राज्याचा राजकीय इतिहास कसा आहे?
 • महाराष्ट्र राज्यातील काही महत्त्वाचे राजकीय पक्ष

Leave a comment